Tuin en Landschap nieuws Droogte houdt aan, opschaling naar ‘dreigend watertekort’

Droogte houdt aan, opschaling naar ‘dreigend watertekort’

0

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds 25 mei opgeschaald naar niveau 1, dat wil zeggen ‘dreigend watertekort’. Het neerslagtekort is momenteel het hoogste ooit gemeten voor deze tijd van het jaar.

De gevallen neerslag van afgelopen weekeinde heeft maar beperkt verlichting gebracht. In het Rijnstroomgebied leidt de neerslag wel tot een tijdelijke stijging van de aanvoer van water via de Rijn. Begin juni wordt door het uitblijven van neerslag weer een daling van de Rijnaanvoer verwacht. De Maasaanvoer daalt de komende week geleidelijk.

In een normale situatie zonder watertekorten geldt ‘normaal beheer’ (groen). Opschaling naar niveau 1 (geel) is niet uitzonderlijk, maar wel erg vroeg voor de tijd van het jaar. Niveau 2 (oranje) betekent ‘feitelijke watertekorten’, niveau 3 (rood) ‘(dreigende) nationale crisis’.

Grondwaterstanden

De effecten van de droogte zijn het duidelijkst merkbaar in Oost- en Zuid-Nederland, met name in de landbouw en natuur. Door het grote neerslagtekort zijn de grondwaterstanden daar gemiddeld tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Aanvoer van rivierwater naar deze gebieden is niet mogelijk. Lokaal vallen watergangen droog.

Vasthouden water

Op dit moment is het waterbeheer op orde en de nodige maatregelen zijn getroffen. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig al maatregelen zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt niet alleen in de regionale watersystemen maar ook in het IJsselmeergebied en de Maas.

Verzilting

De zoutconcentraties in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta, het AmsterdamRijnkanaal en het IJsselmeer zijn normaal gezien de huidige aanvoer en achtergrondconcentraties in de Rijn en de Maas. Lokaal hebben een aantal waterschappen lichte verzilting problemen.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar