Duitsers stomen door

Grond stomen wint terrein in de Duitse boomkwekerij. De techniek wordt doorontwikkeld voor de praktijk.

De doorontwikkeling gebeurt in een project van het Europees Innovatie Partnerschap, zo berichten Heinrich Lösing en Helmut Schwarz in Deutsche Baumschule.

Volgens de boomteeltexperts uit regio Pinneberg neemt stomen in belangrijkheid toe als alternatief voor Basamid. Ze verwachten dat met de techniek de kans op bodemmoeheid tot nagenoeg nul valt te reduceren.

Daarvoor zijn nog wel antwoorden nodig op diverse vragen. Wat is bijvoorbeeld de meest optimale stoomperiode, het voorjaar of de herfst? Hoe goed werkt stomen tegen onkruidzaden? Wat is na stomen nog de beschikbaarheid aan voedingsstoffen, en hoe komt het bodemleven weer op gang?

Ook is nog niet duidelijk wat de optimale bodemtemperatuur voor stomen is, afhankelijk van de bodemstructuur en de vochtigheid.

Uit de praktijk in Pinneberg bleek al dat de bovenste bodemlaag (15 cm) gedurende enkele minuten 85°C heet moet zijn, wil stomen effect hebben.