EU gaat handel extra controleren op Xylella

De Europese Commissie voert nieuwe noodmaatregelen in om verspreiding van Xylella fastidiosa in de EU tegen te gaan. Handel in waardplanten wordt extra streng gecontroleerd, en er geldt een importverbod voor Coffea uit Honduras en Costa Rica.

Vanaf welke datum de noodmaatregelen gelden, heeft de EC nog niet bekendgemaakt.

Bij een uitbraak zal iedere EU-lidstaat verplicht zijn om besmette planten te verwijderen en vernietigen, aldus de EC. Dit geldt bovendien voor alle waardplanten in een straal van 100 m rondom de vondst, ook als deze planten gezond zijn.

Daarnaast zullen waardplanten in het EU-handelsverkeer extra streng gecontroleerd worden op mogelijke aanwezigheid van Xylella. Koffieplanten uit Honduras en Costa Rica mogen niet meer worden ingevoerd, vanwege een te hoog risico op besmetting.

Alle EU-lidstaten waren al verplicht om jaarlijks een survey uit te voeren bij import van waardplanten. Dat zijn onder andere Citrus, Prunus, Vitus, Quercus, Acer rubrum, Ulmus americana, Platanus occidentalis, Liquidambar styraciflua en Coffea.

Olea werd in literatuur eerst amper genoemd als waardplant, maar Xylella blijkt wel degelijk ook olijfbomen aan te tasten. Sinds 2013 zijn in de Zuid-Italiaanse provincie Lecce al duizenden hectares olijfbomen besmet met de bacterie. Volgens de EU heeft Xylella zich in Lecce al dusdanig verspreid, dat uitroeiing niet meer mogelijk is.