Economisch beleid gericht op vernieuwen en verduurzamen

Vernieuwen en verduurzamen; dat zijn de speerpunten in het beleid het komende jaar voor het ministerie van Economische Zaken.

Nu de economie aantrekt wil het ministerie er voor zorgen dat ondernemers soepel hun werk kunnen doen. Met de nadruk op het op de markt brengen van nieuwe of vernieuwende producten. Het ministerie gaat meer geld beschikbaar stellen om vernieuwende ondernemers een duwtje in de rug te geven. En er komt één subsidieregeling voor: de fiscale regelingen Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) worden in 2016 samengevoegd. Dat moet zorgen voor een eenvoudigere aanvraagprocedure. En het budget gaat in 2016 omhoog met €100 miljoen en vanaf 2017 met € 115 miljoen.

Ook de financiering van ondernemingen blijft het ministerie steunen met het doel dat zij hun groeiplannen kunnen realiseren.

Markt
Voor de land- en tuinbouw zet het ministerie in op het openen van nieuwe markten en een duurzame ontwikkeling. De sector is toonaangevend en moet dat blijven, is de inzet.

Natuur
De biodiversiteit gaat meer worden beschermd, maar dat mag van het kabinet niet leiden tot hogere kosten. De ideeën daarvoor worden vervat in een nieuwe wet Natuurbescherming, die 1 maart 2016 van kracht moet worden. Provincies krijgen het voor het zeggen in het natuurbeleid.