Flinke verbetering resultaat bos- en haagplantsoen

  Inkrimping van het areaal en het besparen op kosten heeft tot een forse verbetering van het financieel resultaat van kwekers van bos- en haagplantsoen geleid in het seizoen 2016/2017. Ook de containerteelt had een goed seizoen. Dat meldt accountant Van Oers Agro in een rapportage over het resultaat van kwekerijen.

  Voor bos- en haagplantsoenkwekers komt nu de bevestiging van wat al langer te horen is. Het gaat eindelijk beter en misschien komt die ommekeer wel sneller dan menigeen had voorzien. Volgens Van Oers Agro hebben inkrimping van het areaal en kostenbesparingen hun effect niet gemist. Gemiddeld is de omzet per hectare met 10% gestegen. Arbeidskosten zijn iets gedaald, met name doordat bij de inkrimping van het areaal op afstand liggende percelen zijn afgestoten en er dus efficiënter kan worden gewerkt.

  Maar de verschillen tussen kwekerijen zijn groot, merkt de accountant op. Er zijn kwekerijen die hun omzet met 20% zagen stijgen terwijl anderen die nog licht zagen afnemen. Het verschil zit ‘m volgens de accountant voor een deel in of kwekers zich met succes hebben aangepast. En de bedrijven die zelf exporteren doen het gemiddeld beter. Zij die hun bedrijfsvoering, teeltplant en afzetkanalen niet hebben aangepast doen het doorgaans minder goed dan collega’s die wel anticiperen op veranderingen in de markt.

  De verbetering in het bos- en haagplantsoen is een trendbreuk, maar dat wil nog niet zeggen dat alles nu weer in orde is. De prijsdruk is dan wel licht afgenomen, als gevolg van schaarste van een aantal producten. Maar de marge die voor veel producten wordt gemaakt is bij lange na nog niet op het niveau van voor de crisis, aldus Van Oers Agro. Ook wordt er meer afgelost en weer wat geïnvesteerd. Dat vereist dat de omzet stijgt, om de hogere lasten te kunnen dragen.

  Voor het komende najaar verwacht de accountant verder herstel en afname van de prijsdruk.

  Containerteelt doet het ook goed

  Ook in de containerteelt is over het algemeen een goed rendement gedraaid, meldt Van Oers Agro. Het areaal is wel gegroeid door uitbreiding van bestaande kwekerijen maar ook door toetreding van bedrijven die uit een andere teelt overschakelen. Van Oers becijfert de omzettoename op 6%. Grotere bedrijven profiteren meer van de groei en daar is de omzet dan ook meer toegenomen tot zo’n 13%. Opgeteld bij het herstel het jaar ervoor is de containerteelt weer terug op het niveau van 2011.

  Van Oers verwacht dat de groei doorzet. Bedrijven krijgen weer wat vet op de botten en krijgen ruimte te investeren. Ook wat betreft de markt is de situatie gunstig. Hoewel de ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk onzeker is, verwacht Van Oers Agro stevige vraag vanuit omringende landen. Ook op de consumentenmarkt, al waarschuwt de accountant hier dat wel moet worden ingespeeld op wensen van het publiek, bijvoorbeeld ten aanzien van het duurzaam produceren.

  Een aanvullend risico dat Van Oers Agro signaleert is de beschikbaarheid van goed geschoold personeel. Zelf mensen opleiden zodat die leidinggevende functies kunnen gaan vervullen, is volgens de accountant aan de orde.

   

  > Het volledige rapport van Van Oers Agro kunt u hier downloaden (pdf)

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties