FloraHolland dubt over financiering coöperatie

FloraHolland doet haar leden voorstellen om de coöperatie anders te financieren. Ze wil met de financiering efficiënt kunnen inspelen op FloraHolland 2020.

Financieel directeur van FloraHolland Rens Buchwaldt meldt op de website van de veiling: „We willen met de financiering efficiënt kunnen inspelen op veranderingen in het kader van FloraHolland 2020, met een eenvoudiger werkwijze een aantrekkelijk lidmaatschap blijven bieden én voldoen aan veranderende eisen van bankfinanciering. Financiële ratio’s vormen daarin het fundament. De solvabiliteit moet naar 30 procent van het balanstotaal. Voor het risicodragend vermogen (dat al op niveau zit) willen we sturen binnen een bandbreedte van 45 procent tot 55 procent.”

Drie voorstellen
FloraHolland doet drie voorstellen om de coöperatie anders te financieren. Het eerste voorstel zorgt dat leden bij een eventueel verlies in een jaar hun geld niet kwijt zijn; ze gaat van verlies- naar vermogensdekking. De veiligheidsklep van de liquiditeitsbijdrage verdwijnt.

Het tweede voorstel vervangt en vereenvoudigt de huidige regelingen rondom participatiereserve en ledenlening en leidt er toe dat de coöperatie door de actieve leden wordt gefinancierd, en niet deels door oud-leden.

Het derde elimineert het verschil tussen vof’s en maatschappen enerzijds en bv’s en nv’s anderzijds. Firmanten in vof’s en maatschappen zijn nu nog persoonlijk lid, terwijl bv’s en nv’s als bedrijf lid zijn. Dit onderscheid verdwijnt.

Regiobijeenkomsten
De directie van FloraHolland legt haar visie en voorstellen tijdens de regiobijeenkomsten aan de leden voor. Op grond van de discussie daar volgt in januari 2016 een definitief plan. Dat wordt komend voorjaar nogmaals met de leden besproken en dan aan de Algemene Ledenvergadering van juni 2016 ter besluitvorming voorgelegd.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij