Garnalenresten tegen schimmels en infecties

In de akkerbouw en bollenteelt wordt momenteel onderzoek gedaan naar het effect van garnalenresten als gewasbeschermingsmiddel. De garnalenresten zouden aantastingen van schimmels en infectieziekten kunnen verminderen.

Garnelen zijn rijk aan chitine, een stof die de weerbaarheid van gewassen en de vruchtbaarheid van de bodem verbetert. Momenteel zijn de garnelendoppen, het omhulsel dat overblijft na het garnelen pellen, nog een afvalproduct, maar mogelijk kan het in de toekomst ingezet worden als gewasbeschermingsmiddel. Zowel in de pootaardappelen als in de bollen wordt onderzoek gedaan naar het effect van de garnalenresten.

In het onderzoek worden de garnalenresten op verschillende manieren ingezet; als vermalen doppen door de grond gewerkt, maar ook opgelost in vloeistof en als geperste korrel. Doel is te kijken of de afgifte van chitine anders verloopt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Proeftuin Zwaagdijk en op de proefboerderij in Kollummerwaard en wordt gesubsieert door het Waddenfonds. Komende jaren moet duidelijk worden of de garnalendoppen daadwerkelijk inzetbaar zijn als gewasbeschermingsmiddel.