Geen onderzoek naar Monsanto-studies

  Er komt geen onderzoek naar door Monsanto aangeleverde studies en onderzoeksgegevens over glyfosaat. De ingediende motie daarvoor werd dinsdag door de Tweede Kamer afgewezen.

  Kamerleden Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren en Fatma Koser Kaya van D66 hadden in november een motie ingediend waarin ze de regering verzochten om een onderzoek in te stellen naar alle door Monsanto aangeleverde studies betreffende glyfosaat.

  De Kamerleden stellen in hun motie dat onderzoek naar de studies noodzakelijk is, omdat er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de door Monsanto aangeleverde resultaten. Hierdoor zou het Ctgb middelen met de werkzame stof glyfosaat mogelijk ten onrechte een toelating hebben verleend.

  Verbod particulier gebruik
  Tijdens het Kamerdebat in november werd ook een motie ingediend om het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen door particulieren te heroverwegen. Ook deze motie werd afgewezen.

  Wel werd besloten dat voorlichting richting particulieren over de risico’s van middelen als azijn en chloor, die niet bedoeld zijn voor gebruik in het milieu, moet worden verbeterd.

  Daarnaast gaat het kabinet in gesprek gaat met relevante branches en maatschappelijke organisaties om te zorgen dat beschikbaarheid van alternatieve mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulieren wordt bespoedigd.

  Bron: De Boomkwekerij