Gezondheidsraad wil duurzamere gewasbescherming

De gezondheidsraad adviseert om in te zetten op het verduurzamen van de gewasbescherming en nader gezondheidsonderzoek te laten doen naar de risico’s van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat staat in het rapport naar aanleiding van het blootstellingsonderzoek. Minister Schouten laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dit advies ter harte te nemen.

De Gezondheidsraad concludeert dat vooralsnog onzeker is in hoeverre de (extra) blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen, die kwekers, hun gezinnen en omwonenden in ons land ondervinden door hun werk of vanuit de woonomgeving, resulteert in een hoger gezondheidsrisico.

Zij concludeert echter in datzelfde rapport dat de overheid er goed aan zou doen om de toelatingsprocedure te verbeteren waarbij er meer aandacht is voor deze risico’s. Het gebruik van en de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen moet beter worden gemonitord. Ook moet de overheid verder gezondheidsonderzoek uit laten voeren. Maar bovenal moet er worden ingezet op het verder verduurzamen van de gewasbescherming.

Toekomstvisie 2030

Minister Schouten van LNV laat weten dat hier in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 aan wordt gewerkt. Momenteel wordt de Toekomstvisie met alle betrokken stakeholders uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma dat in concept gereed is.

Ook wordt beoordeeld of de acties uit het concept uitvoeringsprogramma voldoende perspectief bieden op het realiseren van de ambitie uit de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Verder wordt nog gewerkt aan de (publiek-private) financiering van het uitvoeringsprogramma.

De minister van LNV streeft ernaar het uitvoeringsprogramma in september naar de Kamer te sturen, waarna direct aan de slag wordt gegaan met de uitvoering.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties