Glastuinbouw maakt emissie-afspraken met Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en LTO Glaskracht Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe zij samen in de periode tot aan 2027 tot een nagenoeg nulemissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater vanuit de glastuinbouw willen komen.

De glastuinbouw vindt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen jaren flink is verbeterd. Om verdere verbeteringen te realiseren, is een intensieve samenwerking met de waterschappen en gemeenten van groot belang. „Van generieke maatregelen gaan we steeds meer naar maatwerk in de regio”, aldus LTO-bestuurder Koos Hoogendoorn.