Goed bodembeheer levert concrete voordelen op

CLM Onderzoek en Advies heeft de voordelen van goed bodembeheer in cijfers uitgedrukt.

Zand- en kleigrond kan respectievelijk 6,8 mm en 9,3 mm meer water bergen, als de bodem 1% extra organische stof bevat. Dat blijkt uit een analyse van CLM die samen met Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) is gemaakt.

Voor de analyse zijn ook andere bodembeheermaatregelen doorgerekend. Met groenbemesters (met name vlinderbloemigen) kun je bijvoorbeeld het meest efficiënt organische stof toevoegen. 1% stijging van dit gehalte zorgt algemeen voor 10% meer gewasopbrengst.

Vaste rijpaden kosten wel productiegrond, maar dankzij zulke paden kan het water 10% sneller in de bodem infiltreren dan in een teeltsysteem zonder vaste rijpaden.

Verder is er 6-10% minder gewasopbrengst als gevolg van een hoge bandenspanning (hoger dan 1 bar) en een zware wiellast (50-60 kN).