Help de groenambtenaren de winter door…

Vanuit verschillende functies heb ik met enige regelmaat overleg met ambtenaren, die betrokken zijn bij het beheer van de openbare groene ruimte. Wat mij daarbij vaak opvalt, is dat zij vooral positief hun taakopdracht willen invullen.

Als gevolg van werkdruk krijgen zij echter weinig kans om buiten te gaan kijken wat er werkelijk aan de hand is. Nogal wat ambtenaren, bij met name kleinere lokale overheden, missen daarbij een toegesneden opleiding om alle aspecten van groen en natuur te kunnen overzien. Velen hebben civiele techniek als opleiding; een kleinere groep heeft cultuurtechniek in de schoolbanken voor de kiezen gekregen en een enkeling een mix daarvan. Als ik vraag of ze bekend zijn met bijvoorbeeld subsidies of wellicht met doelgericht ecologisch beheer, cultivars of invasieve exoten, dan zie ik in hun ogen dat men niet weet waarover ik het heb. Kort en bondig geformuleerd geldt hier ’wat men niet kent, daar doet men niks mee’. Dat leidt uiteindelijk tot gemiste kansen.

Dat de ’groene’ wereld in beweging is, wordt al enkele jaren geëtaleerd door onder andere De Groene Stad. Er zijn echter meer platforms waarin aandacht wordt gevraagd voor een andere aanpak van de groene ruimte. Groenbeheer gericht op inheemse planten en bomen, productie in de groene ruimte van snoeihout als duurzame energiebron, de Europese oproep tot actieve bestrijding van invasieve exoten en een inrichting gericht op klimaatadaptatie, vormen al enkele jaren een leidraad. Bij veel ambtenaren die het openbaar groen tot hun takenpakket hebben, zijn deze onderwerpen niet of maar deels bekend.

Het zou zowel individuele bedrijven als de collectieve planten- en boomteeltsector sieren een handreiking te doen aan al deze positief ingestelde groenambtenaren de komende maanden. Intensiveer het contact met hen en maak ze bijvoorbeeld met een plan attent op de Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (zie de site van RvO). Met die subsidie kunnen namelijk volledige beplantingsplannen worden gefinancierd. Daarmee krijgt wellicht een te krap gemeentelijk groenbudget weer een zonnig randje voor de ambtenaar, de burgers, de natuur, en voor de planten- en boomteeltsector. Je helpt er echt de groenambtenaar meer dan alleen de winter mee door….

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties