Imidacloprid onder glas alleen met zuivering

    Het gebruik van imidacloprid houdende stoffen in kassen is alleen toegestaan als het restwater voor tenminste 99,5% wordt gezuiverd, zo maakt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekend. Ook de gecontroleerde distributie blijft van kracht.

    LTO Nederland en LTO Glaskracht zijn blij dat met deze uitspraak van het Ctgb de werkzame stof imidacloprid behouden blijft voor de glastuinbouw. Technisch blijken de mogelijkheden voorhanden om restwater voor 99,5% te zuiveren. LTO verwacht dat voor deze goedgekeurde technieken verklaringen worden afgegeven dat ze voldoen aan de gestelde eis.

    LTO stelt dat het gebruik van imidacloprid nodig is voor een schone start van de teelt en onmisbaar is voor het bijsturen in de geïntegreerde gewasbescherming.