Inspectie let vooral op illegale arbeid

Inspectie SZW gaat volgend jaar bomkwekerijen met name inspecteren op illegale arbeid. Dat staat in het Jaarplan 2016 dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het gaat in de boomkwekerij om verkennende inspecties op gebied van gezonde werkomstandigheden en bestrijding van illegale arbeid.

Hoge werkdruk
Speerpunten voor komend jaar zijn de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Meer dan een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken.

Een nieuwe taak voor Inspectie SZW is toezicht op naleving van cao’s. Werkgevers en werknemers kunnen de Inspectie vragen te onderzoeken of bedrijven wel volgens de cao betalen.