Jaarlijks 10 miljard schade door mislukte bedrijfsoverdrachten

Zeven van de tien familiebedrijven gaan na een bedrijfsoverdracht ten onder. Dat stelt bedrijfspsycholoog Peter van den Dool in zijn proefschrift voor de Business School Nederland. De economische schade die dit in Nederland oplevert door omzetderving schat hij op 10 miljard euro.

Van den Dool heeft onderzocht waarom familiebedrijven er vaak niet in slagen succesvol de stap te zetten naar een volgende generatie. Zijn conclusies gelden ook voor de glastuinbouw, stelt hij. „Er is altijd veel aandacht voor de zakelijke kant, maar weinig voor de psychische en emotionele kant van de overname. Ondernemers die op dit moment te maken hebben met een overdracht zijn 55 tot 65 jaar. Die generatie heeft niet geleerd om problemen pratend op te lossen, maar juist door te zwijgen en harder te werken. En juist in familiebedrijven komen heel veel fricties tussen familieleden onderling voor.’

Impact wordt onderschat
Een andere conclusie van zijn onderzoek is: veel bedrijven onderschatten de impact van een overdracht. Dat uit zich onder meer in een te positief beeld van de capaciteiten van bedrijfsopvolgers. Zicht op de nodige en aanwezige competenties ontbreekt vaak.

Coach
Van den Dool pleit daarom voor de inzet van een gespecialiseerd overdrachtsadviseur, een coach die in staat is om verbindingen tussen generaties aan te brengen op basis van vertrouwen. Die kan ook het initiatief nemen om een ’familiecode’ op te stellen, een handvest dat de cultuur, waarden en normen binnen een familiebedrijf helder maakt. „Echter, hulp vragen is in een familiebedrijf dat overdraagt nog ’not done’. Families willen de vuile was niet buiten hangen.”

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij