Jan Veltmans blijft voorzitter LLTB vakgroep

Jan Veltmans is bij acclamatie herbenoemd als voorziter van de LLTB Vakgroep Boom- en Vaste Plantenteelt.

Veltmans’ bestuursperiode zat er op maar hij kwam in aanmerking voor herbenoeming. De aanwezige leden van de Limburgse organisatie stemden daar mee in.

Naast Veltmans herbenoeming zijn Hans de Swart uit Swolgen en Patrick Wijnhoven uit Wanssum door de leden gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij nemen de plaats in van Gerard Jongedijk en Léon Faassen.