Kabinet stemt in met voorstel voor Omgevingswet

Het kabinet heeft het voorstel voor een nieuwe Omgevingswet goedgekeurd. De nieuwe wet brengt verschillende wetten bijeen en moet kostenbesparing en snellere procdures opleveren.

In de Omgevingswet worden maar liefst 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen bijeen gebracht.

Voor de burger komt er straks een loket waar alles kan worden geregeld. Aanvragen voor vergunningen zouden eenvoudiger moeten worden en procedures zouden sneller moeten verlopen.

Het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat nu naar de Raad van State voor advies. Daarna moet het parlement er nog mee instemmen.