Ketenpartijen werken aan vervolg Green Deal

De Green Deal ’Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt’ loopt 1 januari 2016 officieel af, maar alle partijen in de Nederlandse bosplantsoenketen zijn bezig met een vervolg.

„We staan pas aan het begin”, zegt Jos Jansen, voorzitter van de stuurgroep. „Iedereen is het erover eens dat er een vervolg moet komen. Daar werken we nu hard aan. Er komt nog meer voorlichting voor beheerders, we gaan een tracking & tracing-systeem uitwerken en de beschikbaarheid van zaden transparanter maken.”

Deze maand komt er een website waarop kwekers de beschikbaarheid van zaden kunnen zien uit opstanden van Staatsbosbeheer. „Dan wordt de beschikbaarheid transparanter”, aldus Jansen. Naktuinbouw meldt wel iedere nationale zaadoogst in soorten en hoeveelheden, maar niet uit welke opstanden ze komen.

Na de jaarwisseling start de implementatie van een tracking & tracing-systeem door de keten heen, gebaseerd op Naktuinbouw Select Plant Bosbouwkundig Teeltmateriaal. „We starten op 1 januari en gaan het systeem dan langzaam invoeren”, aldus Jansen.

Eerste druk praktijkgids uitverkocht
In het nieuwe jaar is het bedoeling om weer voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, zoals deze afgelopen jaar zijn gehouden voor beheerders van bos- en natuurgebieden. De praktijkgids ’Bestellen van bosplantsoen’, die eind september tijdens de landelijke Beheerdersdag uitkwam, is populair. „De eerste druk is nu al uitverkocht, er wordt gewerkt aan een tweede druk”, aldus Jansen. „Voor dit alles is een vervolg op de Green Deal essentieel.”