‘Klimaatverandering schreeuwt om politieke wapenfeiten’

    Entente Florale en Operatie Steenbreek hebben een brief gestuurd naar de tien grootste politieke partijen waarin ze vragen om actie tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het vergroenen van steden verdient in hun ogen meer aandacht.

    Volgens de twee organisaties besteden politieke partijen weinig aandacht aan klimaatverandering in hun partijprogramma’s. Sommige zelfs helemaal niet. Anderen komen niet verder dan het streven naar beperking van de emissies van broeikasgassen en CO2. ’De opbrengst is te mager’, concluderen Entente en Operatie Steenbreek. Het probleem is immers urgent en ’schreeuwt om politieke wapenfeiten’.

    Brief

    In een brief aan de fractievoorzitters van de tien grootste partijen roepen de twee organisaties daarom op tot groenblauwe maatregelen in de publieke en private ruimte. Daarbij wordt gewezen op de effectiviteit van lokale burgerinitiatieven. Tot slot wordt gevraagd klimaatverandering te bespreken bij coalitieonderhandelingen na de verkiezingen en het thema op te pakken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.