‘Kwekers TCO moeten collectief handelen op Oost-Europa’

Laanboomkwekers uit Tree Centre Opheusden moeten afzetkansen in Oost-Europa collectief aanpakken, zegt Hans Keuken, nieuwe voorzitter van het Laanboompact.

De wereld is namelijk klein en de concurrentie is altijd dichtbij, aldus Keuken. „We hebben een goede uitgangspositie, maar wie achteroverleunt, is zo’n positie zo kwijt. We moeten innoveren en de concurrentie steeds voor zijn.” Expo TCO is wat hem betreft een succesformule. „In de Expo zie ik duidelijk de wens tot samenwerken van kwekers.”

De nieuwe voorzitter is de opvolger van Kees Veerhoek, burgemeester van gemeente Neder-Betuwe. Keuken is hier SGP-wethouder met economische zaken in zijn portefeuille. Keuken neemt binnen het Laanboompact de inzet voor laanboombedrijven over van Veerhoek.

Mede dankzij het gemeentebestuur zit er nu 600 ha extra laanboomareaal in het bestemmingsplan Buitengebied. „We werken er nu aan dat de provincie Gelderland dat in zijn Omgevingsvisie opneemt. Bedrijfsvoering in de sector mag niet worden belemmerd”, aldus Keuken.