LEI: ‘Grondprijs gaat stijgen’

Als gevolg van het nieuwe mestbeleid zal er meer vraag komen naar agrarische grond. De grondprijs zal stijgen, zo verwacht directeur van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Laan van Staalduinen.

Van Staalduinen bracht haar voorspelling bij de presentatie van de economische cijfers voor de agrarische sectror over 2013. Zeer actueel is op dit moment het nieuwe mestbeleid, dat deze week is goedgekeurd door het parlement.

Van Staalduinen verwacht dat er concurrentie tussen sectoren om grond gaat ontstaan. Met name melkveehouders gaan ‘grondhonger’ krijgen als gevolg van het nieuwe mestbeleid. Deze bedrijfstak heeft relatief weinig grond in bezit en moet dus op zoek naar ruimte om hun mest af te zetten. Daarnaast doet de akkerbouw het op dit moment redelijk goed en vindt in die sector schaalvergroting plaats. Er ontstaat zodoende druk op de grondmarkt, getriggerd door het nieuwe mestbeleid. Dat zal de prijzen voor grond opdrijven, verwacht het LEI.