LTO onderzoekt efficiëntere organisatie

LTO Nederland wil de eigen organisatie slimmer inrichten. Volgens weekblad Boerderij heeft het hoofdbestuur de gewesten gevraagd met een voorstel te komen voor betere samenwerking.

LTO kampt met ledenverlies. Het aantal boeren en tuinders in Nederland neemt langzaam maar zeker af en dat blijft niet zonder gevolgen.

De besturen van LTO Noord, ZLTO en LLTB zijn gevraagd een advies uit te brengen over de organisatie. Doel is beter samen te werken.

LLTB-voorman Léon Faassen zei in een interview in De Boomkwekerij al eerder dat wat de LLTB betreft van een fusie tussen de gewesten geen sprake is. Voor slimmer samenwerken staat zijn organisatie wel open: „Dat wat we beter kunnen doen, willen we ook zeker doen.”

Bron: Boerderij