LTO wil kwekers bijeenbrengen in producentenorganisatie

LTO wil een rol gaan spelen bij het organiseren van kwekers zodat zij gebruik kunnen maken van nieuwe mogelijkheden die Brussel hen biedt. Dat kan bijvoorbeeld het opzetten van een calamiteitenfonds zijn.

Brussel biedt organisaties van kwekers, als de plannen doorgaan, straks de mogelijkheid collectief zaken te regelen. Dat deden tot nu toe de productschappen. Er zijn wel tal van voorwaarden aan verbonden. Per sector moet er een ketenorganisatie zijn die op voldoende draagvlak rust. Zo’n organisatie kan onder bepaalde voorwaarden een regeling ‘algemeen verbindend’ verklaren. Dat wil zeggen dat ook kwekers die niet zijn aangesloten bij zo’n ketenorganisatie toch verplicht zijn mee te betalen aan de collectieve regeling.

Een ketenorganisatie bestaat uit organisaties van partijen uit die keten. LTO wil de partij zijn die binnen zo’n keten de productie bijeenbrengt.

Boomkwekerij niet
Thijs Cuijpers, directeur van LTO Nederland, verwacht niet dat in de boomkwekerij ruimschoots gebruik gemaakt gaat worden van deze nieuwe mogelijkheid die Brussel gaat bieden. De regeling zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor financiering van promotie. Dat zal in de boomkwekerij naar zijn inschatting vooral privaat worden opgepakt. Die verwachting baseert hij op het geringe draagvlak dat in de sector recent was voor dergelijke taken van het Productschap Tuinbouw.

Wel denkt Cuijpers dat de boomkwekerij in samenwerking met andere plantaardige sectoren een regeling zou kunnen treffen voor plantgezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het instellen van een fonds dat uitkeert als een bedrijf moet worden geruimd in verband met de vondst van een q-organisme. Of het gezamenlijk betalen van controles.

GLB
Of de plannen van Brussel doorgaan is nog de vraag. Het maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijk landbouwbeleid waarover in Brussel mogelijk volgende week knopen worden doorgehakt.