Lente barst los; heel Nederland komt in bloei en in blad

  Het is na een lange koude periode volop lente. Volgens De Natuurkalender loopt de natuur nog zo’n anderhalve week achter op het gemiddelde van de afgelopen 17 jaar. Die achterstand loopt snel terug met de huidige zeer hoge temperaturen. De komende dagen komen van veel boomsoorten zoals witte paardenkastanje, berk, beuk en zomereik de eerste bomen in blad.

  Overal om je heen is de lente te zien, horen, ruiken en voelen. Dat er nu veel in de natuur gebeurt, is ook te zien aan het grote aantal waarnemingen van eerstelingen in de natuur die aan Natuurkalender.nl worden doorgegeven. Voorbeelden zijn eerste boerenzwaluwen, fitissen, tjiftjaffen, zwartkoppen en blauwborsten bij de vogels. Bij de dagvlinders worden eerste citroenvlinders, dagpauwogen, boomblauwtjes, atalanta’s en klein koolwitjes gezien. De bruine en groene kikker leggen hun eerste eieren en gaan roepen. Wespenkoninginnen gaan op zoek naar nectar om aan te sterken en een geschikte plaats om een wespennest te maken. Zie hier het hele overzicht van eerste waarnemingen per soortgroep in april van de Natuurkalender.

  Voorsprong verdwenen
  Door de koude februari en maart verdween de enorme voorsprong die de natuur had volledig. Van de voorjaarsbloeiers worden nu vooral eerste bloei van bosanemoon, maarts viooltje, hondsdraf, pinksterbloem, gewone dotterbloem, sleedoorn en Forsythia gemeld. Op basis van deze waarnemingen en van temperatuursomberekeningen (totale hoeveelheid warmte dit jaar bij elkaar opgeteld) concludeert de Natuurkalender dat de natuur inmiddels weer bijna een week voor ligt op het schema van het gemiddelde uit de jaren 1940 tot en met 1968. Ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 17 jaar is er een achterstand van zo’n anderhalve week.

  Bladontplooiing
  De komende weken komen veel bomen in blad. Momenteel komen al de eerste waarnemingen van bladontplooiing van de wilde lijsterbes, meidoorn, hazelaar en witte paardenkastanje binnen. Spoedig zullen daar ook waarnemingen bij komen van bladontplooiing van berk, beuk en de verschillende eiken, waaronder de zomereik. Op basis van de temperatuursommodellen van Natuurkalender verwacht de organisatie dat de meeste witte paardenkastanjes de komende paar dagen in blad gaan komen. Datzelfde geldt voor de beukenbomen. De piek van de bladontplooiing van zomereik en berk verwachte Natuurkalender tussen 15 en 24 april.

  Lees meer over de ontwikkeling van de lente op de website Naturetoday.com

   

   

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties