Mais beschermt vruchtbomen tegen winterweer

Boomkwekerij ’t Fort W. Roelofs heeft mais gezaaid tussen rijen vruchtbomen, om ze in de winter te beschermen tegen wind en koude.

Voor deze innovatieve vinding is Roelofs beloond met €1.000 uit het ’Innovatiefonds voor telers’. Dit fonds is een initiatief van acht toeleveranciers en fabrikanten: Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, OCI Agro en Syngenta.

Roelofs had reeds een tweedehands maiszaaimachine aangepast om achter de portaaltrekker te bevestigen. Met de bijdrage wordt de machine geperfectioneerd: om de grond beter zaaiklaar te maken.

Aanleiding voor de mais is de extreme winter van februari 2012. Door 27°C vorst was de totale bomenvoorraad aangetast. Eerst beproefde Roelofs nog beschermingsmiddelen als vliesdoeken en schuimlagen, maar die voldeden niet. Bedrijfsoprichter Wim Roelofs beproefde na januari 1985, toen het nog iets harder vroor, het zaaien van mais.

Soort bedrijfsverzekering

Roelofs ziet de mais als een soort bedrijfsverzekering. Eén rij mais moet de bomenrijen aan weerszijden voldoende beschermen tegen wind en koude. Mais zorgt ook voor een beter microklimaat bij sneeuw. Roelofs verwacht dan een positief verschil van circa 5°C.

Het innovatiefonds heeft totaal vier innovaties van agrarische ondernemers beloond met een bijdrage. De andere drie innovaties zijn: een plantmachine voor bloembollen onder een groenbemesterzode, energie-opslag van zonnepanelen in een grote accu, en een virtueel concept voor duurzamere landbouw genaamd Lasting Fields.