Middelenfabrikanten willen dat EU innovatie bevordert

De Europese organisatie van fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen ECPA wil dat de EU een beleid gaat voeren dat innovatie niet dwarsboomt maar juist stimuleert.

De ECPA komt met vijf aanbevelingen aan Europese politici:

  1. Kom met een voorspelbare en meer op wetenschap gebaseerde toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen.
  2. Check de EU-regelgeving voor de gewasbeschermingsindustrie op zaken als: haalbaarheid, efficiëntie en de impact ervan op innovatie.
  3. Zorg voor samenhang tussen het EU-beleid en de internationale verdragen. Zo wordt eerlijke handel gestimuleerd en verbetert de concurrentiepositie van de Europese landbouw en industrie.
  4. Stimuleer innovatie door het aannemen van een ’Innovation Principle’ in de EU-besluitvorming en door het versterken van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
  5. Verhoog de productiviteit en de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw op een duurzame manier.