De Boomkwekerij Miljoenen voor versterken Limburgse sector

  Miljoenen voor versterken Limburgse sector

  0

  De provincie Limburg stelt €4,5 miljoen beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw.

  Het bedrag is inclusief EU-gelden. De provincie wil hiermee met name inzetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de sector.

  Ondernemers en betrokken partners kunnen tot en met 14 juli 2017 aanvragen indienen, binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

  Thema’s

  De aanvragen moeten binnen deze thema’s vallen:

  > focus op winst met bijvoorbeeld nieuwe marktconcepten of verdienmodellen;

  > beter beheer van risico’s in het productieproces;

  > minder grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop;

  > klimaatmaatregelen om uitstoot van milieubelastende stoffen te verminderen;

  > aanpassingen met betrekking tot het veranderend klimaat;

  > behoud en versterking van biodiversiteit en/of omgevingskwaliteit.

  Meer informatie bij de provincie Limburg.

  Reageer op dit artikel

  avatar