Mogelijke toelating voor Winner

Bij het Ctgb ligt momenteel het ontwerpbesluit ter inzage voor de toelating van Winner, een insectenbestrijdingsmiddel. Als bezwaren uitblijven, krijgt het middel een reguliere toelating in bedekte sierteelten.

Winner bevat de werkzame stof formetanaat, een stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Vandaar dat tegen het ontwerpbesluit van het Ctgb nog bezwaar is aan te tekenen, de termijn hiervan loopt tot 20 november.

Als grote bezwaren uitblijven, zal de insecticide een toelating krijgen voor insectenbestrijding in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerij en vaste planten.

Het middel heeft nu al een tijdelijke vrijstelling tot 2 januari voor de bestrijding van trips in de bedekte teelt van diverse snijbloemen en kamerplanten. Vanwege het risico voor de toepasser mag Winner alleen toegepast worden door middel van (semi)-automatische toepassingsapparatuur. Tijdens de toepassing van het middel op het gewas mag niemand in de kasruimte aanwezig zijn.