Opinie Franc Beekmans Nagelaten betrekkingen

Nagelaten betrekkingen

0

Het regent nu in Noord-Brabant. Hier zit de vorst nog niet in de grond. Daarbij is er vraag, en nog handel. Na de winterstop zou de hele ploeg na de jaarwisseling weer aan de gang gaan. Het regent echter niet alleen buiten. Het regent ook in het hart van mijn klant, een kweker die al heel veel jaren meegaat.

Hij en zijn echtgenote zijn betrokken mensen net zoals hun medewerkers. Ze vormen daarmee een eenheid die door het vuur gaat voor de kwekerij. De medewerkers waren allemaal weer aangenaam verrast met het kerstpakket dat ze enkele weken eerder kregen. Vervolgens waren ze samen volgens de traditie naar het restaurant gegaan. Niemand ontbrak en op het einde van de avond hadden ze elkaar goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling gewenst.

En nu komt er één van hen nooit meer terug. Het gaat nota bene om de medewerker die het langst bij het bedrijf werkt. Hij kende ieder perceel alsof het van hemzelf was en hij kende alle plantopstanden in cultivars, aantallen en maten tot op detailniveau. Hij is tijdens de winterstop plotseling overleden. Niemand had dat zien aankomen want hij had nooit geklaagd over zijn gezondheid, was voortdurend van het aanpakken en doorwerken.

En nu wordt hij enorm gemist door zijn vrouw en zijn jonge schoolgaande kinderen. Daar gaan de gedachten van zijn baas, zijn werkgever als eerste naar uit. Die laatste belde mij dan ook op want die wil hen op alle manieren helpen. Een extra steun in de rug geven in deze bar moeilijke tijd.

In de cao Open Teelten 2014 – 2015 staat dat bij overlijden een overlijdensuitkering zal worden verstrekt op grond van het Burgerlijk Wetboek. In dat genoemde artikel van het Burgerlijk Wetboek staat dat er één maanduitkering dient plaats te vinden van het laatst genoten salaris. In de Wet op de Loonbelasting 1964 staat dat er belastingvrij een overlijdensuitkering aan de nagelaten betrekkingen mag plaatsvinden voor zover de uitkering niet hoger is dan drie maal het loon over één maand. Officieel mag een dergelijke uitkering alleen plaatsvinden indien dat is overeengekomen. Volgens deze kweker is dat laatste overeengekomen al staat het niet op papier want de nagelaten betrekkingen mogen niks tekort komen…..

Franc Beekmans
Franc Beekmans is een onafhankelijk fiscaal jurist bij Huisvennen Advies in Goirle. De belastingadviseur en jurist schrijft over onderwerpen die hem tijdens zijn adviespraktijk opvallen.