Naktuinbouw en BKD verkennen mogelijke samenwerking

Naktuinbouw en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) verkennen mogelijkheden om op diverse gebieden intensiever te gaan samenwerken, of activiteiten mogelijk te integreren.

Dat meldde Naktuinbouw-directeur John van Ruiten op de gezamenlijke jaarvergadering van de LTO-Cultuurgroepen voor bos- en haagplantsoen, laan-, park- en sierbomen.

De overheid houdt het keuringsstelsel in de gehele agrarische sector tegen het licht. Daaronder ook de positionering en taakuitoefening van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Mede vanwege problemen met voedselveiligheid is besloten dat de vleeskeuring, met ingang van volgend jaar, onder regie van de overheid zal gaan vallen.

Als gevolg daarvan denkt de overheid er nu ook over na om in de plantensector de fytosanitaire inspecties onder publieke verantwoordelijkheid te laten vallen. Maar, zo zei Van Ruiten: „We hebben in overleg met het bedrijfsleven reeds goede systemen opgezet die goed geborgd worden door de NVWA. Laten we dat stelsel overeind houden. We proberen staatssecretaris Van Dam hiervan te overtuigen.”

Fyto-regelgeving herzien

Van Ruiten meldde verder dat de herziening van de EU-fytosanitaire regelgeving zijn afronding nadert. Daarna komt er een nieuwe EU-verordening. „Dan wordt import van buiten de EU strenger gecontroleerd, kan de EU bijvoorbeeld sneller optreden bij een bedreiging zoals Xylella, en ook worden alle gewassen paspoortplichtig.”

Vanwege maatregelen die verdere Xylella-verspreiding moeten voorkomen, wordt een dertigtal gewassen paspoortplichtig. Vanaf 31 maart gaat ook de controle op aanwezigheid starten. Van Ruiten verwacht niet dat de lijst al voor die datum uitbreidt met meer gewassen. „Maar mocht duidelijk worden dat er meer gewassen gevoelig zijn voor deze bacterieaantasting, dan kan de lijst in de toekomst groeien.”