Nederland biedt Amerika garantiesysteem boktorwaardplanten

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA bekijkt een Nederlands voorstel dat fytosanitaire garanties biedt voor de export van boktorwaardplanten. Daarmee wordt deze export naar zowel de Verenigde Staten als Canada wellicht toch weer mogelijk.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft een protocol opgesteld op verzoek van handelsbond Anthos. Het protocol is tot stand gekomen in nauw overleg tussen het ministerie van Economische Zaken, NVWA, Naktuinbouw, Anthos en enkele handelsbedrijven.

Het protocol is gebaseerd op Pest Free Production Sites, oftewel de waardplanten zijn gekweekt in gebieden die vrij zijn Anoplophora chinensis en A. glabripennis. Uitgangspunt is dat Nederland vrij is van beide boktorsoorten. In de teelt is uitsluitend Nederlands plantmateriaal toegestaan.

Bedrijven die waardplanten willen kweken en verhandelen voor de export naar de VS en Canada, moeten voldoen aan eigen controles, registraties en inspecties door Naktuinbouw. Deze bedrijven komen in een register te staan dat aan de Amerikaanse en Canadese fytosanitaire diensten zal worden overlegd.

In september wordt een reactie vanuit Noord-Amerika verwacht op het Nederlandse voorstel.

Tot op heden is export van boktorwaardplanten uit de EU alleen toegestaan, als het de planten dunner zijn dan 10 mm. Besprekingen over dit onderwerp tussen de EU en de USDA bevinden zich in een impasse, aldus Anthos.