Niet alle eikels geoogst door mastjaar en geringe vraag

Afgelopen najaar zijn niet alle eikels in Nederland geoogst, omdat Quercus robur een mastjaar had terwijl de vraag in de markt gering was. Dat meldt Naktuinbouw.

De inzameling van Quercus robur concentreerde zich op een gering aantal opstanden. In de categorie Selected (S) is ongeveer 40.000 kg ingezameld. In de categorie Tested (T) ging het om circa 42.000 kg, en in de categorie Source Identified (S.I.) bedroeg de oogst circa 1.500 kg.

De oogst van Q. rubra was volgens Naktuinbouw matig. In de categorie Selected (S) ging het om ongeveer 6.000 kg, in de categorie Source Identified (S.I.) was de oogst nihil. Ook van Fagus sylvatica zijn geen zaden ingezameld. Verder is er van Castanea sativa ongeveer 1.500 kg ingezameld in de categorie Selected (S).

De inzameling is gevolgd en beoordeeld door keurmeesters van Naktuinbouw, aangevuld met een vaste groep controleurs.

Trend in zaadhandel
Naktuinbouw bespeurt een trend in de zaadhandel. In het buitenland kiest men steeds vaker voor opstanden uit het eigen land. Op het moment dat er tekorten ontstaan, of als er slechte oogstmogelijkheden zijn, dan wordt er in Nederland bijgekocht.