Nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten Boskoop

De raad van Boskoop is akkoord gegaan met het beleidskader voor huisvesting van arbeidsmigranten. Vaak wonen deze groep tijdelijke werknemers in kamerverhuurpanden van onvoldoende kwaliteit of bezorgen ze overlast.

Goede huisvesting vindt de gemeente belangrijk. Boskoop werkt hierbij samen met Alphen aan den Rijn en Rijnwoude. In Boskoop speelt bijvoorbeeld overlast door kamerverhuur aan arbeidsmigranten in het oude centrum.

Bij het verwezenlijken van goede huisvesting wil Boskoop voorkomen dat er toeloop komt van buitenlandse medewerkers die er niet werkzaam zijn. Daarom wordt in eerste instantie uitgegaan van een behoefte aan in totaal circa 850 verblijfseenheden in Boskoop en Rijnwoude ter vervanging voor ongewenste situaties.

Een uitgangspunt van het nieuwe beleid is onder bepaalde voorwaarden huisvesting toestaan op een bedrijf in het buitengebied. Ook mogen er aparte logiesgebouwen komen in daarvoor aangegeven gebieden. Een eerste locatie is het Connexxion-terrein.