Nieuwe herregistraties voor zwavel

In navolging van Thiovit Jet, hebben ook enkele andere zwaveltoepassingen een herregistratie gekregen. Voor Kumulus S komen er extra beperkende maatregelen op het nieuwe etiket.

Na de herregistratie mag het schimmelbestrijdingsmiddel Kumulus S op basis van de werkzame stof zwavel in boomkwekerijgewassen en vaste planten maximaal vier keer per jaar worden toegepast met een minimum interval van 10 dagen. Als extra toepassingsvoorwaarde staat op het nieuwe etiket dat het middel alleen mag worden toegepast aan het begin van het groeiseizoen tot en met mei.

De verpakkingen met oude etiketten mogen nog tot 1 september 2017 worden verkocht met een opgebruiktermijn tot 1 november 2017. Het opgebruiktermijn is korter dan die van Thiovit Jet, die nog tot 1 januari 2018 mag worden ingezet.