Nieuwe ondergrondse wateropslag in trek bij fruittelers

Verschillende fruittelers gaan bekijken of hun ondergrond ook geschikt is voor wateropslag volgens het nieuwe systeem Freshmaker. Dat meldt Fruitteelt.

Fruitbedrijf Rijk-Boonman uit Overzande (Zuid-Beveland) is dit jaar als eerste bedrijf begonnen met Freshmaker. Hierbij wordt zout water onttrokken uit een bepaalde grondlaag, waarna in de vrijgekomen ruimte zoet water wordt opgeslagen. Met dit water zou een periode van langdurige droogte kunnen worden overbrugd.

Freshmaker is een gezamenlijk project van het fruitbedrijf, Wateronderzoeksinstituut KWR, Meeuwse Handelsonderneming en de ZLTO. Op het fruitbedrijf was er onlangs een informatieavond over. Zeventien belangstellende fruittelers waren aanwezig.

Komende winter zal bekend zijn hoeveel fruittelers (collectief) aan de slag gaan met Freshmaker.

Freshmaker biedt wellicht ook perspectief voor de boomkwekerij. Lees een artikel over het nieuwe wateropslagsysteem in De Boomkwekerij nr. 33.

Illustratie: KWR Watercycle Research Institute