Hortipoint NVWA vindt weer ralstonia op snijrozenkwekerijen

  NVWA vindt weer ralstonia op snijrozenkwekerijen

  0

  De NVWA heeft voor de tweede keer dit jaar bruinrot (Ralstonia solanacearum) gevonden in snijrozen. Dit keer bij twee kwekerijen, al is een bedrijf officieel alleen nog verdacht. Het betreft jong gewas van dezelfde cultivar waar eerder dit jaar bruinrot is geconstateerd.

  De NVWA kwam de besmetting op het spoor tijdens het traceringsonderzoek dat volgde na de vondst van ralstonia bij een rozenbedrijf in maart 2018. De tracering was gericht op de cultivar van die kwekerij. Zeven bedrijven heeft de NVWA onderzocht. Op twee bedrijven vond ze het Q-organisme Ralstonia solanacearum. Het is nog niet bekend of er genetische verwantschap is de enige stam die tot nu toe gevonden is in roos. Onderzoek naar het zogenoemde fylotype is nog gaande.

  Dit keer niet volledige kwekerij

  Maart 2018 betrof het een complete kwekerij van ruim 2 ha. Dit keer zijn het kleinere vakken op twee kwekerijen. Exacte oppervlakten kan de NVWA niet geven, wel dat op de kwekerijen niet eerder ralstonia is gevonden. Alleen besmette partijen moeten worden geruimd, maar de hele kwekerij is ‘op slot’ vanaf het moment dat de partij de status ‘pending plus’ heeft. Voor alle oogstbare rozen geldt dan ‘Fytosanitair verantwoorde afvoer’, ofwel afvoer in afgedekte vuilcontainers.

  Rozen van het bedrijf kunnen pas weer worden verhandeld als de toetsuitslag definitief is. Een ‘pending plus’ status geeft aan dat een monster zeer waarschijnlijk besmet is. Dan begint de derde en laatste fase in het onderzoek: definitief vaststellen of een monster wel of niet besmet is. Die 3e fase duurt meestal zo’n twee weken. De totale doorlooptijd voor een monster dat alle fasen doorloopt, is vaak 4-5 weken.

  Wederom 

  Op een van de twee bedrijven is de definitieve toetsuitslag nog niet bekend. Zij is op dit moment verdacht. Op beide bedrijven was het relatief jong gewas, afkomstig van stek, waarin bruinrot is gevonden. Tot nu toe is ralstonia in snijrozen alleen gevonden in jonge aanplant. De eerste vondst was in 2015.

  De NVWA heeft zijn inspectie naar ralstonia in roos niet verscherpt, maar wel worden er in het kader van het onderzoek naar de bron van de besmetting inspecties uitgevoerd bij bedrijven die tijdens de tracering in beeld komen. De instantie heeft niet vernomen of er dit jaar in de ons omringende landen uitbraken van ralstonia in roos zijn geconstateerd. Er wordt door de NVWA met de andere lidstaten gecommuniceerd over de uitbraken in 2018 en het traceringsonderzoek. Levering van de betreffende cultivar aan andere lidstaten is gemeld.

  Hans Neefjes
  Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

  Reageer op dit artikel

  avatar