NVWA wijst nogmaals op importverbod hoog-risico-gewassen

De NVWA wijst nogmaals op het EU-importverbod van hoog-risico-gewassen dat op 14 december ingaat, tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening.

Vanaf 14 december mag plantmateriaal van een aantal geslachten uit derde landen niet meer worden ingevoerd in de EU, omdat de EU die beschouwt als een groot risico voor teelten en/of het openbaar groen. Het risico betreft mogelijke insleep van schadelijke organismen, bijvoorbeeld de Aziatische boktorren.

Het importverbod zal gelden voor: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpina, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica (alleen deze soort), Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia en Ulmus.

Derde landen kunnen nog steeds uitzonderingen op het verbod aanvragen. In Brussel werd wel gewerkt aan een paar dossiers (onder andere voor Acer uit Nieuw-Zeeland), maar er zijn nog geen uitzonderingen verleend.

De NVWA waarschuwt het bedrijfsleven: als plantmateriaal van genoemde geslachten toch worden aangeboden voor import, wordt de partij vernietigd, buiten de EU afgezet of teruggestuurd naar het (derde) land van herkomst.

Acer gekweekt in Nieuw-Zeeland staat vooralsnog op de EU-lijst waarvoor een importverbod gaat gelden.

Foto: Arno Engels

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties