Onderzoek: Gewasbeschermingsmiddelen veilig voor omwonenden

Omwonenden van landbouwpercelen komen via lucht en huisstof wel degelijk in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen, maar de blootstelling vormt geen gezondheidsrisico voor hen. Dat blijkt uit het Blootstellingsonderzoek omwonenden.

Het onderzoek toont aan dat er sprake is van meetbare blootstelling. Voor gewasbeschermingsmiddelen in de buitenlucht blijkt een duidelijk verband te zijn tussen de mate van blootstelling en de afstand tot het perceel waar gewasbeschermingsmiddelen waren toegepast.

Minder eenduidig

Bij de concentratie in huisstof is deze relatie met de afstand veel minder eenduidig. De gemeten luchtconcentraties waren echter aanzienlijk lager dan waarmee het Ctgb rekent in de risicobeoordeling bij de toelating van middelen.

Het RIVM concludeert daarom dat de blootstelling geen gezondheidsrisico vormt voor omwonenden. Bovendien laten de resultaten zien dat de blootstelling niet te laag wordt ingeschat in de huidige toelatingsbeoordeling.

Vervolgonderzoek

Het RIVM adviseert de minister wel om verder onderzoek te doen. Dit vervolgonderzoek moet zich onder andere richten op de effecten van opwaarts spuiten in de fruitteelt en het beoordelen van de afstandscriteria, omdat de blootstelling in afstand niet afneemt conform de normen waar eerder vanuit werd gegaan.

Daarnaast adviseert het RIVM om een kennisplatform op te richten waar alle kennis over blootstelling wordt gebundeld en vragen hierover kunnen worden beantwoord.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties