Ondergrondse waterbuffertechnieken bij elkaar te zien

Bij Westlandse tomatentelers worden voor het eerst allerlei nieuwe ondergrondse waterbergingstechnieken naast elkaar gedemonstreerd.

De demonstratie heet Showcase Waterbuffer en vindt plaats bij Tomatenteler Prominent. Sinds 2012 wordt hier al het regenwater van vier tuinders, met totaal 27 ha kasdek, opgevangen en ondergronds opgeslagen.

Op het bedrijf is een speciale ruimte ingericht waarin uitleg is over diverse waterbergingstechnieken. Deze technieken zijn niet alleen toepasbaar in de glastuinbouw, maar ook in vollegrondssectoren waaronder boomkwekerij.

Tot de gedemonstreerde technieken behoort de Kreekrug infiltratieproef, waarbij zoet slootwater infiltreert in een kreekrug via peilgestuurde drainage. Ook is er de ASR Coastal Methode, waarbij een stabiele zoetwaterbel wordt gemaakt middels een infiltratie- en pompsysteem.

Daarnaast komt de Freshmaker aan bod, een systeem van zoutwater onttrekken en zoetwater infiltreren via horizontale putten. Plus Spaarwater, een systeem voor het gebruik van zoetwater in een verziltende omgeving.

Op internet is dit filmpje te zien over de showcase. Meer informatie over Waterbuffer is te vinden op de site van het project.