Ondersteuning door WIA-expert

Klanten van SAZAS kunnen gratis gebruikmaken van de adviezen van een WIA-expert.

De WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de vervanger van de WAO. De wet is er met name op gericht arbeidsongeschikten te laten doen wat zij nog wel kunnen.

Kwekers die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid of langdurig verzuim kunnen gebruikmaken van de expertise van SAZAS op dit terrein. De WIA-expert kan werkgevers bijvoorbeeld helpen door de arbeidsongeschikheidsdossiers tegen het licht te houden en verdere schade te voorkomen. Maar de expert ondersteunt ook de werknemers die met arbeidsongeschiktheid te maken hebben.

Meer informatie over de WIA-expert is te vinden op de website van SAZAS, en op diezelfde website is meer informatie te vinden over de WIA en wat SAZAS op dat vlak aan verzekeringen aanbiedt.