Platform Duurzame Sierteelt opgericht

Op initiatief van LTO Glaskracht Nederland, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) en Royal FloraHolland is het Platform Duurzame Sierteelt opgericht. Het platform wil verdere verduurzaming van de sierteeltsector bereiken door betere samenwerking in de keten.

Het Platform Duurzame Sierteelt nodigt overheden, kennisinstellingen, certificerings- en maatschappelijke organisaties uit om hieraan bij te dragen.

De initiatiefnemers willen rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen nauwer samenwerken en duurzaamheidsresultaten beter in beeld brengen. Daarbij gaat het onder meer om verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vergroening van energie, gebruik van verpakkingen en sociale omstandigheden in de teelt.

Volgens Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht is verantwoord ondernemen in de glastuinbouw cruciaal voor draagvlak in de samenleving. Gijs Kok, manager sustainability Royal FloraHolland zegt dat de veiling onder andere via het platform wil bijdragen aan een duurzame aanvoer van bloemen en planten.