Provincie steekt geld in verplaatsing kwekerijen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen €600.000 beschikbaar om kwekerijen te verplaatsen naar het concentratiegebied in de Greenport Boskoop.

Het geld is bedoeld om kwekerijen die in het buitengebied liggen te helpen verplaatsen of te beëindigen. Dat moet de kwaliteit van het buitengebied ten goede komen. Voor de bedrijven biedt het een kans om of te stoppen of een nieuw bedrijf te starten in het concentratiegebied, met alle voordelen van dien voor de bedrijfsvoering.

Leden van Provinciale Staten, raadsleden van de gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Rijnland bespraken onlangs de problematiek tijdens een bezoek aan het gebied.

In het eerste kwartaal van 2016 moeten de betrokken besturen besluiten nemen via welke maatregelen het geld wordt ingezet.