Rabobank: ‘Boomkwekerij verdient gemiddeld nog netjes’

„Het gaat nog altijd redelijk goed met de boomkwekerij. Ook afgelopen seizoen is er verdiend”, zegt Cor de Fijter, sectormanager tuinbouw bij Rabobank Nederland.

Zijn uitspraak staat bijna haaks op geluiden van boomkwekers over tegenvallende afzet. „Ik hoor die geluiden ook, en ik begrijp dat je seizoen tegenvalt als je minder hebt gepresteerd dan vorig jaar”, aldus De Fijter.

Voor onderbouwing van zijn uitspraak verwijst de sectormanager echter naar rentabiliteitscijfers van LEI Wageningen UR. „Die zijn gebaseerd op objectieve criteria. Daaruit blijkt dat de boomkwekerij altijd al redelijk goed presteert. Daar kan menig andere land- en tuinbouwsector een voorbeeld aan nemen.”

Ook blijkt uit LEI-cijfers dat de solvabiliteit in de boomkwekerij algemeen goed is. Bedrijven beschikken dus over veel meer eigen vermogen dan vreemd vermogen. „Er zijn bedrijven die zonder of met weinig bancaire financiering draaien, die hoeven de bank niet eens te bellen als ze willen investeren.”

Lees een uitgebreid interview met De Fijter in De Boomkwekerij nr. 15.