Resultaten Koepelproject Plantgezondheid gepresenteerd

Donderdag 9 februari konden kwekers en andere geïnteresseerden zich laten bijpraten over de resultaten van het Koepelproejct Plantgezondheid. Ongeveer 70 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.

Het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij is bijna afgerond. In totaal werden met het laatste onderzoeksgeld van het Productschap Tuinbouw bijna 40 praktijkproeven en demo’s uitgevoerd door adviesbureau’s in samenwerking met kwekers. Het grootste gewin van het project, was volgens Henk Raaijmakers, dan ook de samenwerking tussen de verschillende adviesorganisaties en de korte lijnen tussen de Raad, advies en kwekers die tijdens het project zijn ontstaan. „Ik ben trots op de samenwerking die afgelopen twee jaar vorm heeft gekregen.”

Een samenwerking die in de toekomst nog belangrijker zal worden nu er geen PT meer is en er geen sectorgelden meer zijn voor onderzoek, meent Raaijmakers. „Als Raad voor de Boomkwekerij of als LTO kunnen wij geen onderzoek aansturen in de toekomst, maar ik kan me wel voorstellen dat we kunnen bemiddelen, verbinden en partijen samen kunnen brengen om waar nodig oplossingen te vinden voor teelttechnische vraagstukken.”