Rijk trekt tussen 5 en 10 miljoen euro uit voor Floriade

  Het Rijk draagt aan de komende Floriade in Almere tussen de €5 miljoen en €10 miljoen bij. Dit jaar wordt eenmalig al een bedrag van €2,5 miljoen ingebracht als voorbereidingskosten voor innovatieve projecten. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

  Het Rijk heeft inmiddels, in overleg met de gemeente Almere, Floriade Almere 2022 BV en de ontwikkelaar van het Floriadeterrein, een gezamenlijke agenda opgesteld. Deze bestaat uit vier onderdelen:

  1. De voorbereiding van de Floriade zodat deze bijdraagt aan innovatie rondon het thema van duurzame groei van steden.
  2. Het faciliteren van de wereldtentoonstelling en ondersteuning bij het werven van internationale deelnemers.
  3. De inzending van de Rijksoverheid voor de Floriade.
  4. Het aanjagen van innovatie.

  iStreets

  Tijdens de Floriade is er veel ruimte voor het demonstreren van innovatieve projecten die bijdragen aan het behalen van de rijksdoelen op het gebied van klimaat en energie, landbouw, voeding, gezondheid, circulariteit en mobiliteit. Dit zal onder meer plaatsvinden in wat iStreets wordt genoemd. iStreets toont op straat, in en rondom gebouwen visionaire oplossingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling die thematisch aansluiten bij de maatschappelijke doelen van het Rijk.

  Projecten

  Met de gemeente Almere, de betrokken ministeries en de beoogde ontwikkelaar van het Floriade-terrein en de stadswijk is daarnaast een lijst van innovatieve projecten opgesteld. Waar de focus van iStreets ligt op het tonen van innovaties, ligt de focus van deze projecten op het op grotere schaal toepassen van vernieuwende oplossingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

  Bouwplan

  De projecten sluiten daarmee aan op het centrale thema van de Floriade, de duurzame groei van steden, met als subthema’s energie, groen, voeding en gezondheid. Een deel van die innovatieve projecten wordt direct meegenomen in het bouwplan voor de Floriade en de toekomstige woonwijk. Voor een ander deel wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning door andere partijen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties