Royal FloraHolland verwacht dit jaar 3,8% omzetgroei

Royal FloraHolland sluit 2016 naar verwachting af met een omzet van ruim 4,6 miljard euro, een groei van 3,8% ten opzichte van 2015. Dat werd bekend gemaakt op de Algemene Ledenvergadering van 8 december.

De handel in bloemen en planten trekt volgens Royal FloraHolland aan. Voor dit jaar wordt een omzetgroei verwacht van 3,8%. Ook voor volgend jaar gaat de veiling uit van groei. De totale omzet zal naar verwachting volgend jaar met ruim €170 miljoen stijgen tot €4,8 miljard. Die groei wordt vooral verwacht in de directe stromen. De verkoop via de klok zal naar verwachting licht dalen.
Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland: „Volgend jaar gaan we wederom versnellen met de uitvoering van onze strategie richting 2020. We investeren stevig in digitale oplossingen, brengen onze dienstverlening en kosten op orde en gaan efficiënter werken voor onze leden en hun klanten.” Om deze ambities te realiseren, is het nodig dat de operationele kosten in 2020 met een derde zijn verlaagd.

Investeringen
In 2017 gaat Royal FloraHolland door met het uitvoeren van vernieuwingsprogramma’s waarmee in 2015 is gestart. Hiervoor is €20 miljoen begroot. Dat geld wordt onder meer ingezet om omzetgroei te realiseren in nieuwe markten en met duurzame start ups in de sierteeltsector. Ook wordt het commerciële veilproces en de logistiek daaromheen verbeterd. Voor 2017 is €72 miljoen aan investeringen begroot, waarvan €16 miljoen in bijzondere vastgoedprojecten zoals de verbouwing van de hallen en kantoren in Aalsmeer. De bedrijfsruimten worden volgens de veiling daardoor veiliger, gezonder en voldoen beter aan de wensen van klanten. Digitaal wordt de standaard in de sierteelt. De investeringen in ICT komen volgend jaar op €14 miljoen en gaan grotendeels naar de ontwikkeling van een digitaal handelsplatform.

Kostenverlaging
De operationele kosten bedragen in 2016 €349 miljoen. Royal FloraHolland wil die in 2017 met €8 miljoen verlagen naar €341 miljoen, door efficiënter te werken, bedrijfsactiviteiten te beëindigen en deels uit te besteden. Dat betekent volgens de veiling dat helaas van zo’n honderd mensen afscheid wordt genomen.