RVO-subsidie duurzame landbouw per vandaag open

Agrarische ondernemers kunnen vanaf vandaag RVO-subsidie aanvragen voor kennis over duurzame landbouw. Dit gaat via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

De SABE-subsidiemodule bestaat in totaal uit vier onderdelen voor verschillende doelgroepen. Agrarische ondernemers kunnen zowel advies krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken als cursussen volgen op dit gebied.

Daarnaast kunnen bedrijfsadviseurs met de SABE-subsidie de opleiding tot stikstofcoach volgen en is er subsidie mogelijk om opleidingsprogramma’s over duurzamer werken voor groepen agrariërs op te zetten.

Cursussen en advies

Qua cursussen voor ondernemers gaat het in deze aanvraagperiode om de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw. Doel is om te leren om duurzamer te werken en minder stikstof uit te stoten.

Qua advies kunnen ondernemers deze aanvraagperiode kiezen uit tien onderwerpen, zoals:

  • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
  • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
  • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
  • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
  • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.
  • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
  • Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen.
  • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.
Herstel van biodiversiteit is deze subsidieronde één van adviesonderwerpen. (foto: Shutterstock)
Hoogte RVO-subsidie

De RVO-subsidie voor duurzame landbouw voor ondernemers wordt verstrekt via vouchers die maximaal € 1.500 waard zijn. Hiermee kunnen ondernemers hun adviseur betalen.

Ondernemers kunnen elk kalenderjaar één voucher krijgen voor het advies- óf het cursusonderdeel van SABE. Het is dus niet mogelijk om ze allebei in één kalenderjaar te volgen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SABE moeten agrarische ondernemers ingeschreven staan bij de KVK. De hoofdactiviteit moet in elk geval één van deze SBI codes zijn: 011, 012, 013, 014, 015 of 016.

Alleen erkende bedrijfsadviseurs mogen advies geven. Dit betekent dat zij een registratie in het BAS-register nodig hebben voor het onderwerp. Bij groepsadviezen mogen de groepen uit maximaal 15 deelnemers bestaan.

Looptijd en eHerkenning

De SABE loopt van 2020 tot en met 2023. De huidige subsidieronde staat open voor aanvragen van 31 mei tot en met 31 augustus 2021 om 17.00 uur.

Na deze ronde volgen er nog meer subsidierondes waarin de SABE open zal staan voor aanvragen. Om een aanvraag te doen is altijd eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig.

Meer informatie:

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties