Schoeiingsplank telt mee in teeltvrije zone

De schoeiingsplank wordt meegerekend bij de afstand die moet worden aangehouden bij de teeltvrije zone in de Boskoopse boomkwekerij. Dat maakt het Hoogheemraadschap Rijnland bekend.

Met die beslissing kan er nu geen misverstand ontstaan over de uitleg van de regels, vindt het schap. En die regels luiden als volgt: de teeltvrije zone is de strook vrije grond tussen de insteek van de sloot en het hart van de buitenste planten. Deze zone bedraagt 150 cm bij gebruik van 50% driftarme doppen; 100 cm bij gebruik van een veldspuit met luchtondersteuning, 90% driftarme doppen of een tonspuit; en 50 cm bij gebruik van een handaangedreven rugspuit. En bij die afstanden telt de schoeiingsplank dus mee. Bij gebruik van een windscherm hoeft geen teeltvrije zone in acht te worden genomen.

Vanaf 2015
De teeltvrije zone is onderdeel van het Activiteitenbesluit dat al sinds 1 januari 2013 geldt. Overleg tussen het hoogheemraadschap en de boomkwekerij heeft wat uitstel gebracht bij de invoering van de regels. Per 1 januari 2015 moeten alle bedrijven de teeltvrije zone aanhouden.

Voor pot- en containerteeltbedrijven gelden de regels al sinds 1 januari 2014. Vollegrondsbedrijven moesten voor 50% van het bedrijfsoppervlak zich al sinds 1 januari jongstleden aan de regels houden. Vanaf 2015 dus voor de volle 100%.