Schouten trekt 600 miljoen uit voor regeling sierteelt

Minister Schouten van LNV trekt €600 miljoen uit voor de sierteelt en specifieke delen van de voedingstuinbouw. Hiermee moet omzetschade als gevolg van de coronacrisis worden gecompenseerd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet erkende al eerder dat de NOW-regeling niet voldeed om seizoensgebonden sectoren zoals de sierteelt te compenseren voor geleden schade. Daarom komt er een aanvullende maatregel op het noodpakket.

Seizoensgebonden loonkosten

Ondernemers die in de periode maart, april, mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een financiële compensatie om onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen.

Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Maximum bedrag

Schouten schat dat de totale uitgave voor deze regeling voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw uitkomt op €600 miljoen. Om te zorgen dat alle bedrijven die aanspraak maken ook daadwerkelijk steun kunnen ontvangen, komt er een maximum bedrag voor de totale vergoeding per bedrijf.

De regeling zal worden uitgevoerd door de RVO. Er volgt op korte termijn informatie over de nadere uitwerking en de wijze waarop bedrijven zich aan kunnen melden.

Welkome maatregelen

LTO Nederland spreekt in een reactie van ‘welkome noodmaatregelen’. „Grote groepen boeren en tuinders kunnen geen kant op met hun producten. Het is vaak niet mogelijk om de bloemen, planten en voedsel waar veel in is geïnvesteerd zomaar een paar maanden op te slaan. De sector staat dus voor een unieke uitdaging, en de algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet altijd een oplossing,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

„Deze aanvullende maatregel voor de sierteelt, tuinbouw en fritesaardappeltelers is dus zeer welkom. Minister Schouten heeft hiermee oog voor de verschrikkelijke impact die de crisis op onze leden heeft. Tegelijkertijd blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo’n omvang zijn, dat ze hier nog niet mee zijn opgelost.”

De brancheorganisatie zegt te zullen inventariseren of de loonkostenproblematiek hiermee voldoende wordt ondervangen. „LTO Nederland heeft in de gesprekken over aanvullende maatregelen steeds benadrukt dat de maatregel niet alleen gericht moet zijn op de ondernemers bij wie het water nu aan de lippen staat, maar ook voor de (middel-)lange termijn. Doordat markten volledig uit balans dreigen te raken, is te verwachten dat er in de volle breedte van de land- en tuinbouw problemen ontstaan. Andere maatregelen zullen ook in Europees verband moeten worden getroffen.”

Sector berekende schade op €2,2 miljard

Diverse organisaties uit de sierteeltketen deden eind maart een verzoek om een noodfonds aan minister Schouten van LNV. Ze berekenden een schade die dit jaar €2,2 miljard kan belopen, in het gunstigste scenario. „Zonder aanvullend Noodfonds gaat de keten het niet redden”, was de noodkreet. Bij de berekening van het schadebedrag is rekening gehouden met omzetverlies. Daarnaast is ervan uitgegaan dat met (tijdelijke) maatregelen op kosten is te besparen. Ook het effect van het reeds ingestelde Noodpakket is meegenomen in de berekening. De organisaties stellen dat de crisis elke schakel in de keten raakt, van uitgangsmateriaal, productie, handel en verwerking en verkoop.

Bij de veredeling en vermeerdering was de berekende schade voor dit jaar 300 miljoen euro. Voor de teelt en afzet van snijbloemen loopt het schadebedrag op naar ruim 500 miljoen euro, waar dit bij potplanten zelfs 685 miljoen euro is. Bij de teelt en afzet van bollen gaat het om ruim 340 miljoen euro en bij de boomkwekerij om 230 miljoen euro. Bij veilingen ligt er nog eens 90 miljoen euro schade in het verschiet. Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, zei destijds: „Deze schade van ruim €2,2 miljard treedt op bij het scenario dat de Coronacrisis drie maanden zorgt voor marktontwrichting en dat daarna marktherstel optreedt.” Het leek hem eind maart niet reëel te verwachten dat het daarbij blijft.

Coronacrisisteam Tuinbouw

Greenports Nederland (GP NL) coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties