Soepelere inzet seizoenarbeid volgt naar verwachting ook voor niet-LTO-leden

De cao Open Teelten wordt naar verwachting in januari volledig algemeen verbindend verklaard. Kwekers, of ze nu lid zijn van een brancheorganisatie of niet, kunnen er dan gebruik van maken. De meldt Peter Loef beleidsspecialist Arbeid bij LTO Glaskracht Nederland.

De sociale partners van de cao Open Teelten hadden bij minister Asscher van Sociale Zaken in eerste instantie het verzoek neergelegd om de soepelere ketenbepaling voor seizoenarbeid alleen te laten gelden voor ’georganiseerde’ ondernemers. De bewindsman verklaarde de cao daarom allereerst algemeen verbindend met uitzondering van de ketenbepaling. De sociale partners zijn tot inkeer gekomen en hebben Asscher verzocht de gehele cao alsnog algemeen verbindend te verklaren, waartoe hij naar verwachting in januari zal beslissen.

Oneerlijkheid niet meer aan de orde
De oneerlijkheid tussen kwekers met bedekte en niet-bedekte teelten is dan niet meer aan de orde. „Er blijft door ons wel serieus gezocht worden naar een manier om het lidmaatschap van de branchevereniging nog beter over de bühne te brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat ook niet leden een cao waarderen, waarom dan niet mee betalen aan de branchevereniging die investeert om een goede cao af te sluiten”, meldt Loef.
De uitzondering op de ketenbepaling voor agrarisch seizoenswerk is zowel in de cao Glastuinbouw als Open Teelten opgenomen. Met deze ketenbepaling kunnen ketens van tijdelijke contracten onder voorwaarden met drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden worden onderbroken.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij